Top >>Temples >>சித்ரகுப்தர் திருக்கோயில்
3:30:05 PM         Monday, August 25, 2014 
சித்ரகுப்தர் திருக்கோயில்

சித்ரகுப்தருக்கென பிரத்யேகமாக இந்தியாவில் காஞ்சிபுரத்தில் மட்டும் ஒரு கோவில் உள்ளது. அதனை கீழே கொடுத்துள்ளோம்.